Dziś mamy 12 kwietnia 2024, piątek, imieniny obchodzą:
23 lutego 2024

Podwyżki dla nauczycieli akademickich. Planowany wzrost wynagrodzeń

fot. freepik

fot. freepik

Minister nauki podpisał rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej #wysokości wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej. Przewiduje ono podniesienie płac od 1 stycznia 2024 r. o 30 proc. Oznacza to, że wynagrodzenie profesora wzrośnie z obecnego poziomu 7 210 zł do 9 370 zł. Środki na podwyżki pensji nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej na 2024 r.

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z 22 lutego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Wynagrodzenia w systemie szkolnictwa wyższego

Z minimalnym wynagrodzeniem profesora są skorelowane wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych PAN oraz inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym że dla:

profesora uczelni – nie niższa niż 83 proc.
adiunkta – nie niższa niż 73 proc.
– tego wynagrodzenia.
Określone w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie wpływa także na szereg innych świadczeń w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, np. na wysokość:

łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora jaką może otrzymać student,
miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni,
dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora,
wynagrodzenia w postępowaniach awansowych,
miesięcznego stypendium doktoranckiego.
Faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach publicznych kształtują samodzielnie władze uczelni w ramach posiadanej w tym zakresie autonomii, indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika i z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

Wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej

Podstawowe wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej składa się z wynagrodzenia zasadniczego (nie może być niższe od minimum ustawowego) i dodatku za staż pracy, które stanowią stałe składniki wynagrodzenia. Dodatkowo nauczyciel akademicki w uczelni publicznej może otrzymywać dodatek funkcyjny, dodatek zadaniowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych bądź inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, które stanowią zmienne składniki wynagrodzenia.

Planowany wzrost wynagrodzeń

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w poszczególnych grupach stanowisk po planowanej podwyżce będzie wyglądała następująco:

profesor – 9 370,00 zł – wzrost kwotowy o 2 160,00 zł,
profesor uczelni – 7 777,10 zł – wzrost kwotowy o 1 792,80 zł,
adiunkt – 6 840,10 zł – wzrost kwotowy o 1 576,80 zł,
asystent, wykładowca – 4 685,00 zł – wzrost kwotowy o 1 080,00 zł.
Przedstawiona tabela prezentuje wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w poszczególnych grupach stanowisk według stanu obecnego oraz po planowanej 30-proc. podwyżce wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej.

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oceń artykuł: 5 5

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!